MAR 05 2018

Att bygga en bra företagskultur

Företag, Tips

Företagskulturen på ett företag är något väldigt centralt som lägger grunden för många olika aspekter. Detta kan sägas vara en samlingsnamn för de värderingar och normer som bidrar till positiva attityder och skapar bra beteenden bland medarbetarna.

Engagemang är kanske en av de svåraste uppgifterna ledare har att få medarbetare att känna inför sina arbetsuppgifter. Men det är samtidigt en av de viktigaste att arbeta med. Och en stor del av engagemanget kan faktiskt komma just från företagskulturen på företaget. Nya företag har ofta chansen att underlätta detta arbete då det är så mycket enklare att etablera företagskulturen på liten skala först. Detta kommer att vara väldigt bidragande till allas arbetsglädje på företaget.

För att fostra en positiv företagskultur är det viktigt att man tänker på detta vid rekryteringen. Ett väldigt imponerade CV är inte värt lika mycket om personen som har det inte passar in i företagskulturen och motsätter sig de värderingar eller normer man arbetat med att etablera. Detta är varför intervjuer är så viktiga och varför man måste tänka på vilka frågor man ställer.

Börjar man arbeta mer med företagskulturen på en arbetsplats med många anställda redan kan det visa sig att man har några personer som gör mer skada för detta än hjälper det på traven. Mycket tyder på att dessa personer har svårt för att ändra sig och det kan då vara bättre att göra sig av med dem än att försöka arbeta runt problemet.

Kommunikation ska alltid vara ett område man lägger stor fokus på när man arbetar med att etablera en bra företagskultur. Detta kommer vara grunden för väldigt mycket positivt på ett företag och får alla att känna att de kan vara öppen med sina tankar och åsikter. Genom att arbeta mer med kommunikationen öppnar man upp möjligheten för idéer som kanske annars aldrig hade kommit till ytan.