JAN 19 2018

Att motivera personal

Företag, Tips

Alla anställda behöver motivation i en form eller annan. Vad som dock motiverar något kanske inte är lika effektivt för att motivera någon annan. Att hålla motivationen uppe på ett helt företag kan därför vara en rejäl utmaning ibland. 

Kommunikation är grunden i relationer, vare sig det är personliga eller affärsmässiga. Se alltid till att ha en god tvåvägskommunikation mellan personal och chefer på företag. På så sätt öppnar man upp för många möjligheter i förbättringar på alla nivåer.

Utmaningar är något som motiverar många anställda, när de hanteras rätt. Att lämna över ett projekt till någon eller några som borde ta en månad och säga att de har två veckor på sig är dock inte den typ av utmaning som får personal att stanna kvar.

Teambuilding kan också vara effektivt för att motivera personal, detta är något man kan göra på kontoret eller ordna ett event på annan ort för att genomföra. Anställda som jobbar bättre tillsammans har en större motivation att hjälpa sina medarbetare att lyckas.

Kontroll är en aspekt av ett arbete som många anställda värderar. De är på arbetet för att göra ett jobb och de måste få göra detta. En anställd som får forma sitt eget jobb är mycket mer motiverad att det utförs på bästa möjliga sätt.