FEB 16 2023

Världsledande inom skogsindustri

Företag, Tips

Sverige är en världsledande aktör inom skogsindustri, med produktion av massa, papper och sågade trävaror. Det virke vi använder inom Sverige är nästan alltid inhemskt, och över hälften av vår papperskonsumtion stammar från svenska skogar. Virke som vi använder i byggen och snickerier har som regel också sitt ursprung från Sverige, och år 2020 var…

Read the rest

JAN 23 2023

Att starta upp ett konsultföretag

Företag, Konsulter, Tips

Att starta upp ett konsultföretag kräver en hel del planering och arbete, men det kan också vara mycket givande. Först och främst måste du bestämma vad du vill erbjuda för tjänster. Det kan vara allt från affärsrådgivning och marknadsföring till teknisk support och träning. Det är viktigt att välja en nisch där du har expertis…

Read the rest