JUL 05 2018

När anställda reser mycket i jobbet

Företag, Tips

Inom vissa branscher är det väldigt vanligt att anställda måste resa i jobbet. Det kan handla om konsulter som skickas ut till andra företag eller säljare som åker för att träffa potentiella kunder. Vad anledningen till resan än är betyder detta att man bör veta ett och annat om hur resor hanteras inom ett företag….

Read the rest

APR 13 2018

Tips för en lyckad kickoff

Företag, Tips

En kickoff är ett perfekt tillfälle för ett företag att starta ett nytt projekt och sätta den fokus som behövs för utföra detta jobb. För den som funderar på att anordna en kickoff kan det vara bra att få några hjälpsamma tips. Planering är A och O Alla lyckade kickoffer är de som planerats väl…

Read the rest

MAR 22 2018

Starta ett nischat företag

Företag, Tips

Företag har kommit fram till att man inte behöver dansa efter de stora kedjornas pipa och erbjuda samma saker, eller ens deras saker. Istället kan ditt företag ge sig ut på andra äventyr och inrikta sig på en nisch.  Att nischa sig själv innebär att företaget riktar in sig på en specifik produkt eller tjänst…

Read the rest

MAR 05 2018

Att bygga en bra företagskultur

Företag, Tips

Företagskulturen på ett företag är något väldigt centralt som lägger grunden för många olika aspekter. Detta kan sägas vara en samlingsnamn för de värderingar och normer som bidrar till positiva attityder och skapar bra beteenden bland medarbetarna. Engagemang är kanske en av de svåraste uppgifterna ledare har att få medarbetare att känna inför sina arbetsuppgifter….

Read the rest

FEB 16 2018

Olika måsten som företagare

Företag

Att som företag hamna i läget att man är tvungen att säga upp personal är aldrig en rolig sits. det finns beslut som är betydligt lättare att ta, men om orderingång och annat gör att man inte får samma typ av inkomster om man tidigare haft så är det tyvärr ibland tvunget med uppsägningar. Som…

Read the rest