MAR 05 2018

Att bygga en bra företagskultur

Företag, Tips

Företagskulturen på ett företag är något väldigt centralt som lägger grunden för många olika aspekter. Detta kan sägas vara en samlingsnamn för de värderingar och normer som bidrar till positiva attityder och skapar bra beteenden bland medarbetarna. Engagemang är kanske en av de svåraste uppgifterna ledare har att få medarbetare att känna inför sina arbetsuppgifter….

Read the rest

JAN 22 2018

Hitta återförsäljare

Tips

Många gånger så gäller det att hitta återförsäljare som säljer just det ni som företag är i behov av. Det går inte att som privatperson springa runt i stadens butiker och leta upp produkter utan man är tvungen att skapa en kontakt och en relation med en återförsäljare som säljer just det som ni använder…

Read the rest

JAN 19 2018

Att motivera personal

Företag, Tips

Alla anställda behöver motivation i en form eller annan. Vad som dock motiverar något kanske inte är lika effektivt för att motivera någon annan. Att hålla motivationen uppe på ett helt företag kan därför vara en rejäl utmaning ibland.  Kommunikation är grunden i relationer, vare sig det är personliga eller affärsmässiga. Se alltid till att…

Read the rest

JAN 19 2018

Öka företagets inkomstmöjligheter

Tips

Som företag så är försäljning en av de viktigare detaljer för att skapa inkomster till företaget. För att öka företagets inkomstmöjligheter så finns det ett par saker som man bör tänka på som företagare. Offentligt upphandling och anbudsförfaranden För det första att aldrig vara nöjd med de man har, det ska finnas en drivkraft som…

Read the rest

NOV 08 2017

Personal – hantera nedskärningar

Företag, Tips

Företagsvärlden är full av fallgropar och annat som kan drastiskt påverka omsättningen för ett företag. En av situationer ingen vill hamna i är nedskärningar. Till att börja med är det ju inte roligt att företaget helt plötsligt gått back, men värre än så är det för de personer som kan tvingas lämna sitt jobb då…

Read the rest