JUN 25 2015

Hjälp utifrån

Företag, Konsulter, Tips

3608760-smiling-senior-manager-on-the-phone

Ett företag kan inte göra allting själv. Förutom leverantörer av produkter och liknande, finns det fler tjänster och företag som man måste vara i kontakt med för att lyckas med sitt företagande. 

Anbudsträning

Om företaget sysslas med offentlig upphandling och liknande, är det livsviktigt att vara bra på det. Annars kommer ni bara förlora potentiella affärer på grund dåliga anbud. Här kan man ta in konsulter som hjälper en att komma igång.

Arbetsmiljö

Att få den bästa arbetsmiljön innebär kontinuerligt arbete. Miljön förändras hela tiden och det gäller att veta hur de anställda mår och vad de tycker om sina jobb för att vara säker på att skapa rätt sorts trivsel. Som chef har man inte samma inblick i företaget som en anställd på en lägre nivå. Här kan man också ta in konsulter som går igenom företaget uppifrån och ned och kan prata med dina anställda och få fram hur arbetsmiljön egentligen är.

Dokumenthantering

Riktigt stora företag kan inte ta hand om all mängd med data och dokument som strömmar in på daglig basis. Om man försöker hantera allting internt kan det sluta med att saker och ting faller mellan springorna. Att arkivera gamla dokument på hyrda servrar är vanligt. Man kan också hyra in revisorer som går igenom ekonomin i företaget, man då måste man komma ihåg att yttersta ansvaret ligger alltid på företaget, inte revisorn.