JUL 04 2017

Nyckelpersoner på företaget

Företag, Tips

Ett företag kan behöva många olika anställda för att fungera som det ska, men somliga positioner håller mycket högre värde och är väldigt viktiga att rätt personer placeras där. Dessa brukar man kalla nyckelpersoner och de bör läggas extra fokus på i många avseenden.

För att se till att företaget kan behålla personerna som sitter i dessa position och gör väldigt bra jobb vänder man sig ofta till ett koncept kallat talent management. Detta inkluderar dock inte bara hur man behåller den talang man har på företaget utan även identifiera och utveckla den.

Hur detta fungerar kommer till stor del bero på företagets egna strategier, värderingar och målsättning. Men man kan fortfarande belysa några allmänna punkter som många använder sig av:

  • Konstruktiv feedback
  • Utvecklingsarbete utifrån personliga egenskaper
  • Individuella målsättningar
  • Mentorskap

Feedback är något som dessutom inte bara ska gå en väg; det är viktigt att feedback även kan komma från medarbetare och gå till chefer. Detta får anställda att känna sig mer värderade och kan vara ett sätt för chefer att utvecklas i sin ledarstil.

Alla medarbetare bör ha möjligheten att utvecklas i sitt arbete och det bör inte bara ske utifrån vilka meriter de har på sin lista utan även identifiera områden där deras personliga egenskaper kan komma till användning. Detta ökar chanser för deras utveckling men även deras trivsel på företaget.

Utveckling är också beroende, eller åtminstone hjälps stort av, personliga mål. Kan man utforma dessa i samförstånd mellan både medarbetaren och chefen tydliggör man vilka förväntningar man har på utveckling och kan gemensamt arbeta mot dessa mål.

Detta kan hjälpas ytterligare om det finns möjligheter som till exempel ett mentorprogram där en erfaren ledare kan dela med sig av expertis or erfarenhet. Detta kan vara till stor inspiration för medarbetare i sin utveckling på företaget.

Det händer ju dock att man tappar nyckelpersoner, eller helt enkelt är i behov av nya när till exempel en ny avdelning bildas eller liknande. Att tillsätta en nyckelperson på detta sätt kan vara betydligt svårare, men är något man kan få hjälp med. Att hitta en passande person för en nyckelposition redan från början kan bespara en massa tid, energi och pengar i det långa loppet.