MAY 27 2019

Personlig organisering på arbetsplatsen

Tips

Att vara organiserad i sitt arbete är många gånger inte bara en fördel, utan ett krav för att arbetet ska se den framgång man förväntar eller förväntas av en. Medan allmän organisering är något som ofta kommer uppifrån är det också viktigt att tänka på hur man själv bidrar till organiseringen, även om det bara är för ens personliga arbetsuppgifter.

I en undersökning bland små och medelstora företag ansåg så många som 93 procent av ägarna att bara ett organiserat skrivbord leder till ökad produktivitet. Alla har vi nog sett personer vars skrivbord ser ut som en naturkatastrof nyligen slagit till. Och många frågar sig nog hur de kan arbeta på det viset.

För att få ett organiserad skrivbord finns det ett antal saker man bör göra. Börja med att tänka på hur man lägger upp en hierarki för allt runtomkring en. Ju viktigare något är eller ju oftare man använder något desto närmare bör det också vara till hands. Måste man kliva upp och gå till en annan del av kontoret får något ska det antingen vara något som inte är möjligt att flytta närmare eller något man behöver väldigt sällan.

Det är också värt att regelbundet rensa bland alla papper och liknande man har på, i, eller vid skrivbordet. Allt som inte har behövts de senaste åren som inte är skattemässig eller något man enligt lag behöver ha kvar bör antingen kastas helt eller arkiveras längst ned i hierarkin så de inte tar upp onödig plats.

Se även till att ta anteckningar på allt viktigt och spara dessa på mer än ett håll. Har man det bara på sin stationära dator kommer man inte alltid ta enkel tillgång till det. Och medan man ofta har med sig något som mobilen har vi ju alla även haft tillfällen då teknologin har svikit oss i det värsta möjliga tillfället. Förutom dessa två metoder är det därför även smart att ha en praktisk liten fickkalender där man kan skriva ned det viktigaste.