JUL 29 2020

Så lyckas du med produktlanseringen

Företag, Tips

Att lansera en ny produkt eller tjänst är lika spännande varje gång. Efter allt arbete ska du nu äntligen få presentera den för allmänheten och se hur den tas mot. Samtidigt är varje lansering något av en utmaning och det är många faktorer som ska fungera i samspel för att den ska lyckas. Steg ett är helt enkelt att själva föremålet för din lansering har tillräcklig kvalitet och håller vad den lovar.

Marknadsföring A och O

I dagens företagsklimat är marknadsföring en essentiell del av strategin för varje varumärke. Marknadsföring har kommit att bli något av en hel vetenskap]vid det här laget och är i grund och botten inget du som entreprenör kan förväntas vara expert på. Särskilt inte med tanke på hur specialiserad marknadsföringsbranschen är numera. Därför kan det vara mycket klokt att ta in hjälp utifrån med detta för att uppnå bästa resultat.

Målgrupper, USP och timing

Som en del av marknadsföringen av din nya produkt bör du fundera på vilka målgrupper den kan vara lämplig för. Utifrån det kan sedan den kommunikation som hör ihop med produkten skräddarsys. Även produktens DNA och USP:er bör fastställas så att du kan motivera varför den är relevant över huvud taget. Därutöver är timingen viktig. Genomför om möjligt lanseringen så att den matchar en gynnsam säsong att sälja denna typ av produkt på.