MAR 22 2018

Starta ett nischat företag

Företag, Tips

Företag har kommit fram till att man inte behöver dansa efter de stora kedjornas pipa och erbjuda samma saker, eller ens deras saker. Istället kan ditt företag ge sig ut på andra äventyr och inrikta sig på en nisch. 

Att nischa sig själv innebär att företaget riktar in sig på en specifik produkt eller tjänst och arbetare inom en snävare ram. Medan andra företag säljer böcker, säljer ditt företag endast kriminalromaner. Medan en vanlig byggfirma tar sig an all möjliga jobb, jobbar din byggfirma endast med hållbart byggande och har tydliga riktlinjer som ni följer.

Det gäller att hitta en nisch som inte är full med konkurrenter och en nisch som du kan bli expert i. Om vi fortsätter med byggexemplet kan man säga att det finns fullt med snickerifirmor och större byggbolag, men få arbetar inom strikta nischer och få är selektiva med sina uppdrag. Genom att bara bygga med hållbara eller traditionella metoder, lockar ni en speciell grupp av den större gruppen av folk som söker byggare.

Det kan vara svårt att få en nischad idé att växa till ett företag. Innan du sätter igång behöver du veta att det finns något sorts behov och intresse av det du vill erbjuda. Marknadsundersökningar kan svara på om din idé väcker nyfikenhet i omgivningen. Du behöver hitta den här gruppen och erbjuda dina produkter eller tjänster. Det är bättre än att rulla tummarna och hoppas att denna mindre grupp hittar dig, din butik eller din sajt.

Med marknadsföringen når du ut till massorna, men om du ska sälja en nischad produkt behöver du inte vända dig till personerna utanför din grupp med potentiella köpare. Hitta marknadsföringskanaler som passar din grupp. En byggfirma för hållbart byggande vill kanske synas på mässor och i byggnadsvårdssammanhang, inte bara som en allmän annons i en större tidning. Du behöver skapa riktad och slagkraftig reklam direkt till dina kunder, inte sprida företagsnamnet över hela Sverige. Det är bortkastade pengar.