FEB 24 2020

Tips för ett mer effektivt förbättringsarbete

Företag

Förbättringsarbete är en viktig del av utvecklingen i en verksamhet. Studier har dock visat på att fler förbättringsarbeten misslyckas än lyckas. Och många gånger beror detta på att man inte tar de nödvändiga stegen före arbetet börjar.

Ett förbättringsarbete kan göras på många olika nivåer i ett företag. Det kan handla om väldigt grundläggande struktur eller något mycket mer specifikt i verksamheten. Idag finns det många företag som driver eller planerar driva förbättringsarbete just i miljöfrågor, men det kan som sagt handla om nästan vad som helst som rör verksamheten. De följande punkter kommer alla kunna vara kritiska i ett lyckat förbättringsarbete:

  1. Identifiering av problemet.
  2. Se vilka delar av verksamheten som berörs och hur.
  3. Efterforska lösningar ur alla synvinklar.
  4. Involvera medarbetare på alla nivåer.
  5. Utföra en baslinjemätning för att ha något att jämföra med.
  6. Tackla en del av problemet åt gången.
  7. Börja i liten skala.
  8. Gör nya mätningar regelbundet.
  9. Ta in hjälp vid behov.

Beroende på förbättringsarbetets natur kan självfallet andra steg vara minst lika viktiga. Det gäller alltså att ha en väldigt bra förståelse för frågeställningen innan man kan börja ta fram lösningar. Skapa gärna en egen flödesplan för vilka steg som kommer att förbättra förutsättningarna för arbetet.