DEC 18 2014

Att lägga anbud

Konsulter, Tips

Det är viktigt att veta hur man ska gå till väga för att lägga rätt anbud, det kan göra skillnaden mellan ett ett medelmåttigt och ett fantastiskt räkenskapsår.

Vad är ett anbud?

3609181-portrait-of-a-manager-interviewing-a-female-applicant

I den ekonomiska världen är ett anbud ett affärserbjudande från ett företag till ett annat, är det inte riktat särskilt till den andra parten utan till en obestämd krets kallas det för utbud. Ett anbud  måste innehålla tillräckligt detaljerad information om vad det avtal som man föreslår ska innehålla. För att ett anbud inte ska anses som ett utbud måste det innehålla följande:

  1. Ett löfte eller erbjudande
  2. med ett specificerat inehåll
  3. som riktat sig till en bestämd addressat
  4. utan reservation om att anbudet inte är bindande

Om avtalsformen dessutom har formkrav, som att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet eller bevittnat, måste även anbudet följa denna form. Enligt svensk lag är ett anbud bindande för anbudsgivaren, något som kallas för löftesprincipen.

Genomföra ett anbud

Anbudstider är begränsade, det är därför viktigt att bestämma vem som gör vad, särskilt om man använder sig av en underleverantör eller lämnar ett anbud tillsammans med andra företag. Följ dessa punkter för bästa möjliga resultat:

  • Lämna dina bästa villkor direkt då man utgår fån, enligt offentlig upphandling, att anbudsgivaren bara har en chans att lämna anbud.
  • Räkna aldrig med förhandling då det är den upphandlande myndigheten som tar initiativ för detta.
  • Lämna ett korrekt och fullständigt anbud så att inga förtydliganden eller kompletteringar behövs.
  • Skriv ett läsvänligt och lättförstått anbud, detta gör det mindre tidskrävande för den upphandlande myndigheten att gå igenom anbudet.
  • Besvara samtliga frågor även om du är känd av den upphandlande myndigheten.
  • Skicka in anbudet i god tid, för sent inlämnade anbud får inte prövas.

Ta hjälp av konsulter

Vill man lägga ett vinnande anbud kan det vara bra att anlita en konsult som jobbar just med sådant, speciellt om man är oerfaren att skriva anbud. De flesta företag vinner omkring ett av tio anbud som lämnas, vilket betyder att det tionde anbudet måste kunna betala den tid som lades ned på de andra nio. Med en konsult är det möjligt att höja sina chanser att skriva ett vinnande anbud, just därför är det många företag som redan anlitar dem.