Få hjälp med översättning till företaget

Företag, Tips

Idag är det viktigt att ha en bra sajt och oftast är det engelska som gäller. Då kan ni behöva en översättare som är specialiserad på IT-texter. Annars riskerar ni att råka ut för språkförbistringar och att ge ett annat budskap än ni vill få ut.

Skillnaden mellan muntligt och skriftligt språk

Din chef ber dig att lägga upp information om företaget på er sajt. Är du osäker på hur du ska uttrycka dig och vad det ska handla om? Det är naturligt eftersom skillnaden på att skriva och tala är stor. Så fort ni ska formulera en text till sajten måste ni betrakta det verkliga budskapet till era kunder. Skriver ni dessutom på ett annat språk än moderspråket finns det ännu fler sidor att ta hänsyn som kulturella skillnader. Översättare som arbetar med detta dagligen är experter på att träffa rätt när de uttrycker sig.

Att uttrycka sig rätt svårare än du tror

Språk består inte bara av ord utan de blir färgade av händelser i världen och hur människor rör sig bland olika kulturer. Under ganska kort tid kan ord anammas eller försvinna ifrån det talade språket. Därför är det lätt att ni missar rätt termer vid översättning till ett främmande språk. Klicka dig vidare online för att få hjälp med översättningarna.