Få dina produkter CE-märkta

Företag, Tips

Om du önskar att få din produkt CE-märkt, är det framför allt viktigt att få hjälp från experter. Läs vidare i artikeln för att förstå processen och därmed veta hur du ska gå tillväga för att få din produkt CE-märkt.

Hur går processen till?

En så kallad marknadskontroll av produkterna utförs av arbetsmiljöverket genom insatser mot tillverkare, importörer och distributörer. De kontrollerar exempelvis att säkerhetskraven uppfylls och att det finns CE-märkning på bland annat maskiner, personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar.

Försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse är ett dokument där tillverkaren intygar att produkten stämmer överens med EU:s säkerhetskrav. Vilket betyder att:

  • De grundläggande hälso- och säkerhetskraven är tillgodosedda.
  • Dokumentation finns.
  • De nödvändiga märkningarna, skyltarna och bruks- och underhållningsanvisningarna finns.

En bruksanvisning på svenska ska alltid följa med den CE-märkta produkten.

CE-märkning för maskinlinjer

CE-märkning för maskinlinjer betyder precis det som du kanske redan gissat dig till, det är när två eller fler maskiner förenas, och därmed utgör en grupp maskiner som styrs och fungerar som en helhet. En försäkran och överensstämmelse måste då utföras och en CE-märkning krävs på hela enheten. Det gäller även de maskiner som tidigare redan är CE-märkta. Om maskinlinjen har ett gemensamt system behöver hela maskinlinjen CE-märkas på nytt.