APR 27 2023

First Input Delay (FID)

Marknadsföring

First Input Delay (FID) är en av de tre Core Web Vitals som Google har infört för att förbättra användarupplevelsen på webben. FID mäter tiden det tar för en webbsida att svara på den första interaktionen från användaren, såsom klick på en knapp eller rullning på en sida. FID är en viktig faktor för sökmotoroptimering (SEO) eftersom en långsam FID kan leda till en otillfredsställande användarupplevelse och därmed en lägre position i sökresultaten.

FID mäts i millisekunder och det rekommenderade värdet för en snabb och användarvänlig webbsida är mindre än 100 millisekunder. Om en webbsida tar längre tid än 100 millisekunder att svara på en användarinteraktion kan det kännas som att sidan är långsam eller att interaktionen inte fungerar korrekt. Detta kan leda till att användaren blir frustrerad och lämnar sidan.

FID är en viktig kvalitetsmätare eftersom det mäter hur snabbt en webbsida svarar på en användarinteraktion och därmed påverkar användarens upplevelse av hur lätt och naturligt det är att interagera med sidan. En webbsida med en snabb FID-tid kan ge användaren en bättre upplevelse och därmed öka chansen att användaren stannar på sidan och utför önskad handling, vilket kan öka chansen att ranka högre i sökresultaten.

För att förbättra FID finns det flera åtgärder som webbutvecklare kan vidta. En av de viktigaste åtgärderna är att minska eller eliminera blockerande JavaScript-kod, eftersom detta kan påverka sidans prestanda och därmed öka FID-tiden. Att använda Lazy Loading-tekniker, som laddar innehåll asynkront och endast när det behövs, kan också bidra till att minska FID-tiden. Optimera tiden som krävs för att rendera innehåll på sidan kan också bidra till att minska FID-tiden.

Webbutvecklare kan använda verktyg som Google PageSpeed Insights och Lighthouse för att mäta FID-tiden och få rekommendationer om hur man kan förbättra den. Genom att identifiera problemområden på en webbsida kan webbutvecklare göra nödvändiga justeringar för att förbättra användarupplevelsen och därmed förbättra sökresultaten.

I slutändan är FID en viktig faktor för SEO och användarupplevelse på en webbsida. En snabb FID-tid kan förbättra användarupplevelsen och därmed förbättra sökresultaten, medan en långsam FID-tid kan leda till en sämre användarupplevelse och en lägre position i sökresultaten. Webbutvecklare bör se till att deras webbsidor har en snabb FID-tid genom att minska eller eliminera blockerande JavaScript-kod och använda Lazy Loading-tekniker.