APR 26 2017

En stark ledningsgrupp

Företag, Konsulter, Tips

Hur är det egentligen med företagets ledningsgrupp? Är det en stark och enad grupp eller är det lite hur som helst beroende på vem som den anställda talar med? En grupp där medlemmarna som tillhör ledningen väljer att agera på olika sätt inför de anställda kan snabbt orsaka stora problem, förvirring och i vissa fall konflikter i arbetsgruppen.

I varje ledningsgrupp finns en slags inbyggd motsättning hos deltagarna eftersom dessa representerar sina olika avdelningar, samtidigt som de ska samverka för att föra företaget framåt. Det innebär att det ibland kan uppstå konflikter mellan en viss avdelningens åsikt och vad som är det bästa för företaget i stort. Bland det viktigaste för ledningsgruppen är här att medlemmarna faktiskt klarar av att bortse från sina respektive avdelningar i de fall det behövs för helhetens skull. Det är också oerhört viktigt att gruppen har tydliga mål och visioner som de arbetar mot.

Meningen med ledningsgruppen är ofta att de ska stärka VD:s beslutskapacitet och hjälpa denne att ta rätt beslut för företaget. Olika ledningsgrupper arbetar förstås på olika sätt men det är viktigt att hitta vad man vill koncentrera sig på. Det är inte heller ledningsgruppens uppgift att rikta in sig på detaljer i det dagliga arbetet utan att arbeta framåt med långsiktiga planer och visioner. För de grupper som har svårt att hitta sina mål och sin modell för samarbete så finns det konsulter som exempelvis arbetsgladje.se som fokuserar på att hjälpa ledningsgruppen att bli enig inför företaget och de anställda.

Den idealiska ledningsgruppen består av medlemmar som inte bara är experter på sitt område utan som också kompletterar varandra och som kan använda sig av varandras expertis. Det är också viktigt att komma ihåg att oavsett vilka som ingår i ledningsgruppen så är det alltid chefen som är ytterst ansvarig för vad som sker på företaget. Det ansvaret går inte att lägga över på någon annan.

Att skapa en grupp med personer som drar åt samma håll och kan motivera andra är inte alltid det lättaste. Det kan krävas många arbetstimmar innan man kommit till den punkten. Om alla är villiga att göra uppoffringar och ge med sig på vissa punkter så kan det hela gå så mycket lättare. Företagets mål ska vara det absolut viktigaste i en ledningsgrupp att fokusera på, ja självklart andra delar också men ett mål där hela skutan ska styras mot.

Ju större företag desto viktigare blir ledningsgruppen, det kan fungera bra om det är ett fåtal anställda. Men om företaget växer så sätts ledningsgruppen på större prov och behov att hålla ihop antalet anställda. Det blir fler att motivera till att nå företagets mål och möjlighet till att organisera med andra i ledningsgruppen