OCT 26 2020

Företagande med miljön i fokus

Företag, Tips

För att driva ett företag gäller det att man har koll på många olika aspekter av verksamheten och samhället i stort. En del många har lagt allt större vikt vid är just miljön. Och att ha en fokus på miljön kan vara väldigt fördelaktigt idag.

Det finns dock flera olika sätt att tänka på miljön i företagande och en del kan till och med bero på vilken sorts verksamhet företaget ägnar sig åt. Ta bara industriverksamhet som ett exempel. Företag inom dessa branscher kan ha stor inverkan på miljön och måste arbeta i större utsträckning med att minska eventuell negativ inverkan. Och medan de kan implementera många säkerhetsåtgärder själv är det också viktigt att köpa in rätt tjänster så även dessa har ett bra miljötänk.

En bra start för vilket företag som helst är dock att sätta upp en utförlig miljöpolicy. Här kan företaget visa upp sina ambitioner vad gäller miljöfrågor av olika slag. Detta kan fungera som ett användbart styrdokument för miljöarbetet företaget tar sig an. Men det behöver inte vara ett komplicerat dokument som går in på alla möjliga smådetaljer. Ha gärna som målsättning att vem som helst ska kunna läsa och förstå innehållet i policyn. När alla på företaget förstår sig på det, kan de också se sina roller i arbetet.