JUL 05 2018

När anställda reser mycket i jobbet

Företag, Tips

Inom vissa branscher är det väldigt vanligt att anställda måste resa i jobbet. Det kan handla om konsulter som skickas ut till andra företag eller säljare som åker för att träffa potentiella kunder. Vad anledningen till resan än är betyder detta att man bör veta ett och annat om hur resor hanteras inom ett företag.

Administrationen av resorna är en viktig del i allt detta. Det är viktigt att man planerar resan från början till slut och tänker på hur man tacklar situationer som försenade eller inställda tåg eller flyg. När det börjar bli många resor i ett företag kan det vara smart att överlämna denna del av jobbet till en expert. Företag som Fast Track Travel finns tillgängliga just för att lösa dessa problem.

Det är också viktigt att veta hur det står till med ersättning för resor. Till att börja med måste man fatta beslut om hur allt ska betalas. En del företag väljer att ge den anställde som reser tillgång till ett kreditkort som företaget står för och kan användas för att betala boende, måltider och dylikt. Man kan även välja att betala detta via fakturering eller helt enkelt ersätta den anställde för utgifter de betalat ur egen ficka under resans gång. Det är dock viktigt att man ger ersättning i så pass god tid att det inte belastar den anställdes privata ekonomi.

Ökade levnadskostnader är något man ofta får räkna med när en anställd reser i jobbet. Det är då brukligt att arbetsgivaren ersätter dessa genom att betala ut ett traktamente. På Skatteverket kan man läsa mer om vad som gäller för detta.

När en anställd reser utanför normal arbetstid kallar man detta för restid. Reglerna för hur man ger ersättning för detta finns i avtalet företaget har med fackförbundet.