MAR 09 2023

Att anställa ny personal – vad bör man tänka på?

Företag, Tips

Om du går i tankarna på att anställa ny personal är det viktigt att det blir rätt. Siffror visar att en felrekrytering kostar företag stora summor, och blir oftast inte bra varken för den anställda eller arbetsgivaren. Med tanke på mängden felrekryteringar är det därför viktigt att vara påläst och kunnig inom rekrytering.

Om du vill läs mer om rekrytering kan du idag även hitta bra information online, få konkreta tips och ta hjälp.

Klargör vilken typ av person ni behöver

Första steget innan ni startar igång rekryteringen är att fundera över vilken typ av person ni är ute efter. Klargör vilken typ av person ni tror skulle passa bra in i den tänka rollen. Fundera exempelvis om positionen kräver en viss typ av kompetenser, en viss typ av fysisk och psykisk hälsa eller en viss typ av ålder.

Anställa eller anlita vid behov

Idag finns det också många olika typer av anställningar om du behöver personal till ert företag. Många företag arbetar även idag genom att anlita personal endast vid behov, exempelvis virtuella assistenter med ett visst antal timmar per månad eller någon konsult som tar hand om delar av ekonomin i företaget.