FEB 16 2023

Världsledande inom skogsindustri

Företag, Tips

Sverige är en världsledande aktör inom skogsindustri, med produktion av massa, papper och sågade trävaror. Det virke vi använder inom Sverige är nästan alltid inhemskt, och över hälften av vår papperskonsumtion stammar från svenska skogar.

Virke som vi använder i byggen och snickerier har som regel också sitt ursprung från Sverige, och år 2020 var Sverige den tredje största exportören av sågade trävaror, efter Ryssland och Kanada.

Trävaror och kvalitetsmätning

Den svenska trävaruindustrin opererar med olika standarder för virke. Förr i tiden sorterades virket baserat på visuell inspektion, man plockade då ut virke som innehöll för många kvistar, hade svampangrepp och andra större fel, men numera finns det olika hjälpmedel för sågverk som gör det möjligt att sortera virket industriellt. Tekniken är mycket avancerad och nu får vi en mycket mer detaljerad bild av träets egenskaper.

Svensk kvalitetsmätning

Dynalyse är ett svenskt företag som arbetar med kvalitetssäkring av virke och pappersvaror. De har specialiserat sig på just mätning av viktiga kvalitetsaspekter, så som hållfasthet, styvhet och densitet. Företaget har också utrustning som mäter fuktkvot, ytfukt och färgmängd. Deras system, Dynagrade och Precigrader, finns nu i fler än 170 olika sågverk, hyvlerier och limträfabriker, och de är representerade i 10 länder. Företaget arbetar aktivt med att utveckla produkterna för marknaden.