APR 27 2023

Core Web Vitals

Marknadsföring

Core Web Vitals är en uppsättning kvalitetsmätare för webbsidor som Google har infört för att förbättra användarupplevelsen på webben. Dessa kvalitetsmätare mäter tre viktiga faktorer som påverkar användarupplevelsen på webbsidor: sidhastighet, interaktivitet och visuell stabilitet. Core Web Vitals kommer att bli en viktig faktor för sökmotoroptimering (SEO) eftersom Google har meddelat att dessa kvalitetsmätare kommer att vara en del av dess sökalgoritmer från och med juni 2021.

De tre Core Web Vitals-kvalitetsmätarna är: Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS). LCP mäter den tid det tar för den största elementet på en webbsida att laddas och visas för användaren, FID mäter tiden från när användaren först interagerar med sidan till när sidan svarar på interaktionen, och CLS mäter mängden visuell förskjutning som sker på en webbsida medan den laddas.

LCP är viktig eftersom den påverkar upplevelsen av hur snabbt sidan laddar och är redo att användas. Google rekommenderar att LCP bör vara under 2,5 sekunder för att sidan ska anses som snabb och användarvänlig. FID är viktig eftersom den mäter hur användarvänlig en sida är när det gäller interaktion. Google rekommenderar att FID bör vara under 100 millisekunder för att användarinteraktionen ska kännas naturlig och omedelbar. CLS är viktig eftersom den mäter hur stabilt en sida är när den laddas och hur mycket visuella förskjutningar som sker. Google rekommenderar att CLS-poängen bör vara mindre än 0,1 för att en sida ska anses som visuellt stabil.

För att förbättra Core Web Vitals och därmed användarupplevelsen på en webbsida, finns det flera åtgärder som webbutvecklare kan vidta. För att förbättra LCP kan man optimera storleken på bilder och videor, minska antalet HTTP-anrop och optimera webbsidans kod. För att förbättra FID kan man minska eller eliminera blockerande JavaScript-kod, använda Lazy Loading-tekniker och optimera tiden som krävs för att rendera innehåll. För att förbättra CLS kan man reservera utrymme för annonser och bilder, undvika att infoga element som inte har en fast storlek och ladda resurser som annonser asynkront.

I slutändan är Core Web Vitals en viktig faktor för sökmotoroptimering eftersom de påverkar användarupplevelsen på en webbsida och därmed hur ofta den visas i sökresultatet. Webbutvecklare och marknadsförare bör fokusera på att förbättra sina Core Web Vitals-poäng för att förbättra användarupplevelsen och rankningen i sökresultaten.