JAN 31 2023

Vikten av att nätverka med likasinnade

Tips

Att nätverka är en stor och viktig del i för att utveckla dig inom karriären. Många kan tycka att nätverka och knyta kontakter kan vara svårt.

Det kan vara knepigt att berätta om sig själv och kanske även sälja in sig själv, sina produkter och tjänster till andra i branschen. Men något som många håller med om är att en bra nätverk gör dig ofta mer framgångsrik i din karriär.

Våga ta hjälp

Att gå till en karriärcoach kan även vara en god idé om du vill utveckla och få nya perspektiv. En karriärcoach kan få dig att tänka i nya banor och göra att du utvecklar dig i dina tankar och för att du ska börja våga nätverka.

Nätverka dig till en ny karriär

För att få en bra jobb och karriär är det en fördel att vara öppen, lyhörd, kunna minst två språk bra och framförallt att kunna knyta kontakter. Nätverka kan ibland vara en konst, och kan även se olika ut beroende på i vilken bransch du arbetar i. Nuförtiden kan det exempelvis även ske digitalt, men också traditionellt person till person. Kika in och läs mer här för att hitta andra likasinnade att nätverka med.